var stylesheet = ' '; document.write(stylesheet); document.write('
'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('Pinetown Boys High School - Upcoming events'); document.write('

'); document.write(''); document.write("Design Prac
"); document.write("23-26 Oct
"); document.write(""); document.write("Grade 11 Design Practical
"); document.write("
"); document.write("Design Prac
"); document.write("27-30 Oct
"); document.write("(PBHS )
"); document.write("Grade 10 Design Practical
"); document.write("
"); document.write("Final Exams
"); document.write("01 Nov
"); document.write("(PBHS )
"); document.write("Grade 8 - 11 will be starting with final exams on the 1 of November 2017
"); document.write("
"); document.write('
'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('
');